netMage löser dina IT-problem billigt
netMages mission är att utveckla lösningar för att skapa och utbyta företagsinformation. Som så många andra företag i forskningsparken IDEON startade netMage på Lunds Universitet.
I denna kreativa smältdegel i Lund har netMage slagit sig ner. I området finns ett stort antal forskningsföretag inom IT, digital skrift, digitalt papper och trådlös kommunikation. Med utgångspunkt i webben och trådlös kommunikation tillhandahåller netMage ett mobilt skrivbord för kunderna så de kan arbeta med samma information oavsett var de befinner sig. netMage kan även erbjuda tjänster inom Intranet/Extranet, Web Content Management och e-Business.
De båda grundarna, Marcus Pettersson och Georg Lysén, har båda kopplingar till Lunds Universitet. De är båda dels civilingenjörer i Teknisk Fysik samt har examen i ekonomi. Det var också genom universitetet som grunden för netMage lades. Marcus och Georg utvecklades en prototyp till ett modulbaserat Intranet/Extranet baserat på Lotus Notes till sitt examensarbete.
Efter avslutat examensarbete tyckte de att prototypen var så pass lovande att de fortsatte med utvecklingen av den. Det ledde till att netMage AB blev grundat och Marcus och Georg flyttade in i ett litet rum på IDEON. I slutet av 1999 kom de i kontakt med den kända Lundaprofilen, Christer Fåhreus, som tillsammans med ett par andra investerare gick in och investerade i netMage.
netMage expanderade sedan kraftigt under 2000, men efter ett tag valde de att fasa ut Lotus Notes plattformen och satsa helt på Microsoft. Net plattformen samt Intranet/Extranet plattformen från det norska bolaget Click Base. Affärsidén är dock fortfarande den samma, då som nu. Leverera billiga lösningar inom Intranet/Extranet utan onödiga löpande kostnader.

Ny teknik på nytt sätt
Det som gör NetMage så unika är att de inte bara ser mjukvaran som hela lösningen, utan även de verktyg som behövs för att använda systemet. Det gäller att användaren känner sig hemma med systemen, annars kommer de inte att användas, och kundernas investeringar har varit till ingen nytta.
Ny teknik kan lika ofta stjälpa bra system, som det kan hjälpa. NetMage ligger i framkanten när det gäller att ta till sig ny teknik, som PDA och på senare tid det digitala papper och penna som Anoto har utvecklat. netMage har arbetat nära Anoto i ett års tid för att kunna lansera intuitiva och anpassade tjänster, som ska fungera som ett stöd för användaren, så snart pennan kommer på marknaden.
En metod som netMage använder för att försäkra sig om att deras lösningar inte missar kundens behov och förväntningar är utvecklingsmetoden "Extreme Programming" (XP). Ett av de viktigaste koncepten i XP är snabba releaser som dels används för att stämma av lösningen med kunden kontinuerligt och dels används för att inte innehållet och kraven ska skena iväg och försena projektet.
netMage ser med tillförsikt på framtiden.
- Även om det har varit lite krävt ett tag, så tror jag att vi på fem års sikt kommer att vara större, ha ett par kontor till och mer personal, säger Georg Lysén.

netMage AB

Bransch:
Data / Tjänster

Telefon: 046-192500
Fax: 046-192510


Email:
Georg@netmage.se

Hemsida:
www.netmage.se

Adress:
netMage AB
Daghammarshjöldsvägen 2
22484 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN